Kullanım Şartları

1. Şartlar ve Tanımlar

1.1. Bu Kullanım Şartlarının amaçları için, aşağıdaki terimler, aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

MetaQuotes Ltd: www.tradays.com web sitesinin sahibi ve telif hakkı sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

"Kullanıcı", Sizin veya www.tradays.com web sitesini kullanan ve bu Kullanım Şartlarının Taraflarından biri olan herhangi bir kişi veya kurum anlamına gelir. Kullanıcı, bu Kullanım Şartlarının tüm koşullarını kabul eder ve bu koşullara uyar.

Siz: www.tradays.com Kullanıcısı olduğunuz anlamına gelir ('Sizin' ve 'Sizinki' buna göre yorumlanacaktır).

Kullanım Şartları: MetaQuotes Ltd ve Kullanıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan ve aynı zamanda şimdi veya bundan böyle yürürlükte olan güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya düzeltilmiş gelecek sürümleri dahil tüm www.tradays.com Kullanım Şartları anlamına gelir.

Ek Şartlar: Bu Kullanım Şartlarına ek olarak yayınlanan veya bildirilen MetaQuotes Ltd Yazılımını, Ürünlerini ve Web Sitesini Kullanmanız için geçerli olan şartlar ve koşullarını ifade eder.

Ek Anlaşmalar: Bu Kullanım Şartlarının yanı sıra yayınlanan veya bildirilen MQL5 Hizmetlerini kullanımınız için geçerli olan anlaşmalardır.

Bağlı Kuruluşlar: MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen MetaQuotes Ltd'nin işletimini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya üçüncü taraflarca kontrol edilen MetaQuotes Ltd ile birlikte olan herhangi bir şirket, kurum veya diğer kuruluşları ifade eder. Bu belgenin amaçları doğrultusunda, "kontrol etmek" ve "tarafından kontrol edilen", bir şirketin, bir kurumun veya bir başka işletmenin ihraç edilmiş ve halen tedavülde bulunan adi hisselerinin %50'sinden (Yüzde elli) fazlasına doğrudan veya dolaylı sahiplik anlamına gelir.

İçerik: metin, ses, resim, fotoğraf, video ve/veya herhangi bir bilgi veya iletişimden oluşan her türlü içeriği ifade eder.

Ticari markalar: Ticari marka ve hizmet markası isimleri, logoları, alan adları ve ilgili sahiplerinin (veya lisans sahiplerinin) ticari markalarının diğer ayırt edici özellikleridir.

Fikri Mülkiyet Hakları: patentler, patent başvuruları, tasarımlar, ticari markalar ve ticari isimler (tescilli ve tescilli olmayan), telif hakları ve diğer benzer haklar, veritabanı hakları, teknoloji, uygulama becerisi (know-how) ve gizli bilgiler, diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve şu anda var olan veya gelecekte var olabilecek dünyanın herhangi bir yerindeki benzeri ya da eşdeğer haklar, ayrıca yukarıdaki haklardan herhangi birine yapılan başvurular, değişiklikler ve düzeltmeler anlamına gelir.

MetaQuotes Ltd Web Sitesi: www.tradays.com URL adresiyle 3. düzey alan adları da dahil olmak üzere web sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünümü ve hissi).

MetaQuotes Ltd Çevrimiçi Malzemeler: MetaQuotes Ltd Web sitesinden indirilebilecek materyaller ve MetaQuotes Ltd tarafından kendi takdirine bağlı olarak yapılan değişiklikler anlamına gelir.

MetaQuotes Ltd Reklam Malzemeleri: MetaQuotes Ltd tarafından şirketin, ürünlerinin, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için sahip olunan ve/veya kullanılan her türlü ticari markası, isim, marka, işaret, logo, afiş ve diğer materyaller.

MetaQuotes Ltd Çalışanları: MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşları tarafından istihdam edilen diğer bireyler yanı sıra yine bu işletmelerin memurları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri.

1.2. Tekil formda kullanılan kelimeler, çoğul veya tam tersi olarak uygun olanı içerir.

1.3. "içeren", "bu arada", "özellikle" ve benzer ifadeleri takip eden kelimeler, bu ifadelerden önce gelen kelimelerin anlamını sınırlandırmadan, açıklayıcı olarak kabul edilmelidir.


2. Genel

2.1. Bu Kullanım Şartları ve bununla ilgili güncellemeler, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve www.tradays.com web sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanımınızı düzenler.

"Devam et", "Kabul Et" veya benzer bir butona ya da uygun bir linke tıklayarak ve/veya www.tradays.com web sitesini kullanarak, bu Sözleşmenin Kullanım Şartlarını kabul etmiş olursunuz.

MetaQuotes Ltd'nin, www.tradays.com adresinde yayınlanabilecek veya dağıtılabilecek materyaller, yazılımlar, ürünler veya üçüncü parti hizmetlerinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

Bu Kullanım Şartlarına uymayı kabul etmeyen Kullanıcı, www.tradays.com ve hizmetlerini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

www.tradays.com sitesi 18 yaş ve üstü kişiler tarafından kullanılabilir.

2.2. Eğer Sizin (a) www.tradays.com web sitesinin bir Kullanıcısı olmadığınız veya (b) 18 yaşın altında bir kişi olduğunuz, ya da (c) Sizin ikamet ettiğiniz ülke de dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasalarına göre hizmetleri kullanmanıza izin verilmediği ortaya çıkarsa bu Kullanım Şartları otomatik olarak geçerli olmaktan çıkacaktır.

2.3. Bir şirket çalışanı veya yöneticisi iseniz ve Şirketiniz ("Şirket") adına www.tradays.com adresini kullanıyorsanız, aşağıdakileri kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız: (i) bu Kullanım Şartlarını kabul ederek ve www.tradays.com adresini kullanarak, Siz ve Şirketiniz tarafından www.tradays.com'un kullanımı ile ilgili olarak Sizin ve Şirketinizin bu Anlaşmaya olan uyumluluğuna dayanarak Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiğinizi kabul edersiniz; (ii) Siz, bu www.tradays.com Kullanım Şartlarına uygun olarak Şirket adına resmi olarak hareket etmenize olanak sağlayan Şirket tarafından gerekli tüm onayları, izinleri ve yetkileri alırsınız. Şirket adına www.tradays.com'u kullanmak için bu tür onayları, izinleri ve yetkilendirmeleri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Eğer böyle bir yetkiniz yoksa, www.tradays.com'u kullanma hakkına sahip olmayacaksınız.

2.4. MetaQuotes Ltd ile yaptığınız anlaşma, Web üzerinde MetaQuotes Ltd tarafından veya MetaQuotes Ltd Web Sitesinde belirtilen veya yayınlanan Ek Şartları ve Ek Anlaşmaları da içerebilir. Ek Şartlar ve Anlaşmalar, sınırlama olmaksızın, bu Kullanım Şartlarında belirtilen hükümleri ve koşulları içerir.

2.5. Hizmetleri ve Web Sitesini kullanmadan önce, MetaQuotes Ltd tarafından sunulan ürün ve hizmetler için uygun lisans sözleşmelerini ve ek şartları okumalı ve kabul etmelisiniz. İlgili anlaşmaları veya şartları kabul ederek ve onaylayarak; bu gibi anlaşmaları veya şartları, uygun seçenekle tuşa basarak ya da MetaQuotes tarafından önerilen başka bir yöntemle veya müşteri terminalini, ürünleri, hizmetleri ve MetaQuotes'un Web sitesini kullanarak kabul edebilirsiniz.

2.6. Bu Kullanım Şartlarını ve ayrıca Ek Şartlar ve Ek Anlaşmaları kabul ederek, MetaQuotes Ltd. ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğinizi onaylar ve kabul edersiniz. Ek Şartlar veya Ek Anlaşmalar ve bu Kullanım Şartları arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde, MetaQuotes Ltd. tarafından sunulan herhangi bir özel hizmete ilişkin Ek Şartlar veya Ek Anlaşmalar geçerli olacaktır.

Bazı MQL5 Hizmetleri veya Yazılımı, ayrı ayrı Kurallara, Ek Şartlara veya Ek Anlaşmalara tabidir. Aşağıdaki Anlaşmalar, Koşullar ve Kurallar, www.tradays.com web sitesini ve MQL5 Hizmetlerini kullanımınızı da düzenler ve bu bağlamda, bu Sözleşmeler, Koşullar ve Kurallar, www.tradays.com web sitesinin bu Kullanım Şartları'na dahildir.

Bu Sözleşmeler, Şartlar ve Kurallardan herhangi birini zaman zaman revize etme ve güncelleme hakkımız saklıdır. Bu değişiklikler, www.tradays.com adresinde yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. MQL5 Hizmetlerinden herhangi birini kullanmadan önce, ilgili Kuralları, Ek Koşulları ve Ek Anlaşmaları okuyup kabul etmeniz gerekir.

2.7. Sözleşmeler, anlaşmalar yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları oluşturmak için elektronik haberleşme araçlarının kullanımına ilişkin onayınızı ve yanı sıra www.tradays.com web sitesi veya MQL5 Hizmetleri aracılığıyla başlatılan veya tamamlanan işlemlere ilişkin bildirimlerin, poliçelerin ve kayıtların elektronik olarak teslim edilmesine dair onayınızı beyan edersiniz.

2.8. Ayrıca, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan bir imzayı veya elektronik olmayan kayıtların teslim edilmesini veya tutulmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik uyarınca herhangi bir hak veya gereklilikten feragat edersiniz.

2.9. Farklı gereklilikler veya MetaQuotes Yazılımı ya da www.tradays.com web sitesinin kullanımı ile ilgili tam bir yasak nedeniyle yasalarca www.tradays.com web sitesinin veya MQL5 Hizmetlerinin yasaklandığı bir yargı yetkisine sahipseniz ya da MQL5 Hizmetleri bu tür bir yargı sisteminde ise bunları kurmayın veya kullanmayın.

2.10. www.tradays.com web sitesinin kullanımı, uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu vb.) ve İnternet erişimi gerektirir. www.tradays.com web sitesi, www.tradays.com web sitesinin işlevselliğini sağlamak için CPU, bellek ve ağ bağlantısı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sizin bilgisayarınızın (veya diğer cihazınızın) kaynaklarını kullanabilir. MetaQuotes Ltd, Sizin bilgisayar kaynaklarınızın ve Sizin iletişiminizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ticari olarak makul çabalarını kullanacaktır. Ancak, MetaQuotes Ltd'nin bu konuda herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.


3. www.tradays.com web sitesinin kullanımı

3.1. Kayıt olduğunuzda ve kullandığınız sırada www.tradays.com web sitesinde doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul edersiniz ve kayıt verilerinizi doğru ve eksiksiz olarak güncellemeyi kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'in sizin tarafınızdan sağlanan kayıt verilerini depolayabileceğini ve bunları Sizin hesabınızı korumak ve bu Kullanım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanabileceğini kabul edersiniz.

3.2. MetaQuotes Ltd'in kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin herhangi bir MQL5 Hizmetinin sağlanmasını veya www.tradays.com web sitesine (veya onun işlevlerine) şahsen veya tüm Kullanıcılara erişimini askıya alabilir veya feshedebilir.

3.3. Danışmanlar ve yükleniciler MetaQuotes Ltd. ile aynı yükümlülüklere bağlı kalmak koşuluyla, MetaQuotes Ltd. yükümlülükleri yerine getirmek ve bu Sözleşme tarafından belirlenen hakları uygulamak için danışmanlar ve yüklenicilerle çalışabilir.

3.4. MetaQuotes Ltd Size çeşitli ödeme işleme yöntemlerini kullanılabilir hale getirebilir. MetaQuotes Ltd veya üçüncü bir taraf ile belirli bir ödeme işleme yöntemini kullanımınızı yöneten ilgili tüm şartlara ve diğer yasal anlaşmalara uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın ödeme işleme yöntemlerini ekleyebileceğini veya kaldırabileceğini kabul edersiniz.

3.5. MetaQuotes Ltd, www.tradays.com adresinde yayınlanan veya dağıtılan içerik, materyal, ürün veya hizmetlerin herhangi bir Ek Şart veya Ek Sözleşme'yi veya diğer yasal sözleşmeleri, üçüncü taraf haklarını, yasaları, kuralları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini anlayabilir. Bu durumda MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak veya ilgili devlet makamlarının gerektirdiği şekilde, bu tür içerik, materyal, ürün veya hizmetlerin dağıtımına son verme, yayınlanımını kaldırma veya durdurma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

3.6. www.tradays.com sitesini yalnızca, (a) bu Kullanım Şartları'nın izin verdiği amaçlar ve (b) ilgili yargı alanında genel olarak kabul edilen tüm geçerli yasalar, yönetmelikler ve uygulamalar ile genel kabul görmüş kuralların yanı sıra ahlak, rasyonellik ve ahlak prensiplerinin rehberliğinde kullanmayı kabul edersiniz. Materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin indirilmesi, kurulumu ve/veya kullanımı ile ilgili tüm yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

3.7. www.tradays.com web sitesini yalnızca MetaQuotes Ltd tarafından sağlanan www.tradays.com adresindeki web sitesinden veya MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir anlaşmaya izin verilmedikçe MetaQuotes Yazılım arabirimi aracılığıyla kullanmayı kabul edersiniz. Özellikle; scriptler, tarayıcılar ve benzer teknolojiler dahil olmak üzere www.tradays.com web sitesine erişmek için otomatik araçlar kullanmamayı kabul edersiniz.

3.8. www.tradays.com sitesinin (ayrıca www.tradays.com web sitesine hizmet veren sunucular ve ağların) çalışmasını engelleyen veya bozan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

3.9. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede özel olarak izin verilmedikçe, www.tradays.com web sitesinin içeriğini taklit etmeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmacağınızı, ticaretini yapmayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı kabul edersiniz. Orijinal malzemelerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını, İçeriğin materyallerinden yaptığınız herhangi bir kopyasında saklamalısınız. İçeriği değiştirme, açık bir şekilde açığa çıkarma, çoğaltma veya dağıtma hakkınız yoktur. www.tradays.com web sitesi MetaQuotes Ltd. şirketine aittir. MetaQuotes Ltd Web siteleri uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. MetaQuotes Ltd Web sitelerinin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması; telif hakkı, ticari marka yasalarının ve diğer yasaların ihlaline neden olabilir.

3.10. www.tradays.com web sitesini ve MQL5 Hizmetlerini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanımınıza ilişkin, bu Kullanım Şartlarında belirtilen yükümlülüklerinizi ihlal ettiğinizle ilişkin ve bu tür ihlallerin sonuçlarıyla ilişkin tek sorumluluğu üstlenmeyi ve bu durumlarla ilişkin MetaQuotes Ltd.'nin size veya üçüncü şahıslara hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.(MetaQuotes Ltd'in maruz kalabileceği tüm kayıplar veya zararlar dahil).

3.11. www.tradays.com ve MQL5 Hizmetleri web sitesinin kullanımından doğan vergileri beyan etme ve ödemeye ilişkin yasalar dahil vergi alanında tüm geçerli yasalara uymayı ve geçerli tüm vergileri beyan ve ödemekten sorumlu olmayı kabul edersiniz.

3.12. MetaQuotes Ltd, www.tradays.com sitesinden herhangi bir İçerik, ürün, malzeme veya hizmeti öngösterim, görüntüleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya silme hakkını saklı tutar (ancak yükümlülük üstlenmez). Ancak, www.tradays.com web sitesini kullanarak, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz materyallere, ürünlere veya hizmetlere maruz kalabileceğinizi ve www.tradays.com sitesini Sizin kendi sorumluluğunuz altında kullandığınızı kabul edersiniz.

3.13. MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşlarının, www.tradays.com web sitesinin tüm haklarına, unvanlarına ve menfaatlerine sahip olduğunu kabul etmektesiniz. MetaQuotes Ltd'nin, İçeriği, malzemeleri, ürünleri veya hizmetleri, ilgili yazarlar veya diğer telif hakkı sahiplerinin sağladığı www.tradays.com ve MQL5 Servisleri aracılığıyla dağıtmak için gerekli tüm haklara ve lisanslara sahip olduğunu kabul edersiniz. (I) Kopyalama, satma, lisanslama, dağıtma, aktarma, değiştirme, uyarlama, tercüme etme, türemiş çalışma oluşturma, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik, parçalara ayırma veya başka bir şekilde www.tradays.com web sitesinde yerleşik yazılımın kaynak kodunu elde etme eylemlerini izin verilmedikçe; (II) güvenlik kurallarını çiğneme ve ihlal etme ya da materyallerin, ürünlerin ve hizmetlerin işlevselliği tarafından sağlanan içeriği kullanma eylemlerini (dijital hakların yönetimi ve daha ileri değişikliklerin engellenmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (III) İçeriği, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri herhangi bir yasa veya üçüncü taraf haklarını ihlal ederek içeriğe erişmek, kopyalamak, iletmek, dönüştürmek veya yayınlamak için kullanma eylemlerini; veya (iv) MetaQuotes Ltd, MetaQuotes ya da İçerik, materyaller, ürünler veya hizmetlere dahil olan üçüncü taraf telif haklarına, ticari markalarına veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin referansları kaldırmak, rötuşlamak ya da değiştirmek eylemlerini Sizin gerçekleştirmeyeceğinizi ve herhangi üçüncü tarafın bu eylemleri gerçekleştirmesine izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

3.14. Ticari Markalara ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve unvanlar, fikri mülkiyete ait haklar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili sahiplerinin veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe, taraflardan hiçbiri, diğer tarafa olacak şekilde, Ticari markalara herhangi bir hak, unvan veya menfaat (herhangi bir zımni lisans dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vermez. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey Kullanıcıya MetaQuotes Ltd ve MetaQuotes'un ticari isimlerini, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

3.15. www.tradays.com veya MQL5 Hizmetleri web sitesini kullanırken, Size, www.tradays.com web sitesinde ya da MQL5 Servislerindeki veya materyaller, belgeler, ürünler veya hizmetler dahil herhangi bir ilgili içerikteki herhangi bir fikri mülkiyet hakkı verilmez. İçeriğin başka herhangi bir şekilde kullanılması durumunu, yalnızca ilgili sahibin iznine sahipseniz veya bu izin yasa tarafından sağlanıyorsa gerçekleştirebilirsiniz. Bu Kullanım Şartları, MetaQuotes Ltd veya MetaQuotes markalarını veya logolarını kullanma hakkını size vermez. www.tradays.com web sitesinin sayfalarında görüntülenen yasal uyarıları kaldırmamalı, gizlememeli veya değiştirmemelisiniz.

3.16. Erişmeye yetkili olmadığınız bir Hesaba erişemez veya erişme girişiminde bulunamazsınız. Yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi ya da www.tradays.com web sitesi veya MQL5 Servislerine yetkisiz erişim dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Sistem veya ağ güvenliğinin ihlali, hukuki veya cezai sorumluluk ile sonuçlanabilir.

3.17. www.tradays.com web sitesine gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken yasa dışı eylemlerde bulunmamayı kabul edersiniz. www.tradays.com web sitesi hizmetleri ile ilgili herhangi bir izinsiz kitlesel reklam kampanyaları yasaktır.


4. Kullanıcı Materyallerinin www.tradays.com adresinden sunulması

4.1. Kullanıcı, www.tradays.com web sitesinden aşağıdaki konularda herhangi bir materyal göndermeyecek veya iletmeyecektir:

  1. hukuka aykırı, tehdit edici, küfürlü, iftira niteliğinde, aşağılayıcı, gizlilik veya reklam haklarını çiğneyen, kaba, müstehcen, uygunsuz veya farklı bir şekildeki sakıncalı durumlar;
  2. belli bir dereceye kadar, diğer kişilerin onurunu, haysiyetini, ticari itibarını, yasal haklarını ve çıkarlarını gözden düşürecek durumlar;
  3. din, ırk veya etnik kökene dayalı olarak kişilere veya bir grup insana karşı nefretin teşvik edilmesi ve düşmanlığı ya da şiddeti teşvik etme girişimleri oluşturulması durumları;
  4. cezai bir suç olarak değerlendirilecek, hukuki sorumluluğa yol açacak veya geçerli herhangi bir yasayı veya sözleşme yükümlülüğünü ihlal edecek davranışları oluşturabilecek veya teşvik edebilecek durumlar.

4.2. MetaQuotes Ltd'nin takdir yetkisi dahilinde, başka bir www.tradays.com Kullanıcısının haklarının kullanımını sınırlayan veya engelleyen bir Kullanıcı'nın herhangi bir eylemine izin verilmeyecektir.

4.3. Kullanıcı, MetaQuotes Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın, mal veya hizmetlere ilişkin ticari, reklam veya tanıtım materyallerini www.tradays.com web sitesi üzerinden yayınlayamaz veya iletemez. Kullanıcı, herhangi bir şekilde, malın veya hizmetin reklamını yapmak veya başka şekilde tanıtmak için Web Sitesini kullanamaz.

4.4. Kullanıcı, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkı sahibinin açık izni olmaksızın, fikri mülkiyet kanunu (telif hakkı, ticari marka hukuku vb. dahil) veya diğer tescilli haklar ile korunan materyalleri www.tradays.com adresinden yüklemeyecek, yayınlamayacak veya başka bir şekilde kullanıma sunmayacaktır. Kullanıcı tarafından www.tradays.com adresinde yayınlanan herhangi bir materyalin telif hakkı, komşu veya üçüncü taraf hakları ile korunmadığını belirleme yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

4.5. MetaQuotes Ltd., Kullanıcı tarafından gönderilen materyalleri öngösterim yapmaz, izlemez, incelemez veya düzenlemez. Kullanıcı, bu tür materyallerin içeriği, yasalara uyumu, Kullanıcı tarafından sunulan materyallere üçüncü taraf haklarının ihlali sonucu ortaya çıkan herhangi bir zarar da dahil olmak üzere, Kullanıcı'nın Web sitesinde sunduğu herhangi bir materyalden kendisinin sorumlu olduğunu ve ayrıca bu Kullanım Şartlarını, Ek Şartları ve Ek Sözleşmeleri de kabul eder. MetaQuotes Ltd, Kullanıcı tarafından www.tradays.com adresinde sunulan malzemelerden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, kendisinin işbu Kullanım Şartlarını, yürürlükteki yerel yasaları veya diğer uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesiyle veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelebilecek her türlü zararı karşılayacaktır.

4.6. Kamu kullanımı için www.tradays.com bölümlerine herhangi bir materyal göndererek, dünya çapında, yerel yasaların öngördüğü şekilde bu tür materyallerde mevcut olabilecek herhangi bir telif hakkı adına; Kullanıcı otomatik olarak MetaQuotes Ltd'ye, partnerlerine ve Bağlı Kuruluşlarına bu gibi materyallerin kullanımı, ilanı, yeniden üretimi, modifiye edimi, türemiş çalışma oluşturumu (tercüme, uyarlama veya diğer optimizasyonlardan kaynaklananlar gibi), iletişim kurulumu, yayınlanımı, halka açık olarak yürütümü, halka açık olarak görüntülenmesi ve dağıtımı hakkındaki telifsiz, sürekli, değiştirilemez, münhasır olmayan hak (münhasır olmayan lisans) tanır (veya bu tür malzemelerin sahibinin açıkça MetaQuotes Ltd olduğunu taahhüt eder). Yukarıdaki haklar, www.tradays.com web sitesinin işletilmesi, tanıtımı ve geliştirilmesinin sınırlı amaçları için kullanılmaktadır. Ancak, Kullanıcı tarafından sağlanan hakların tanınması için yazılı olarak da dahil olmak üzere ek formalitelere gerek yoktur. www.tradays.com web sitesini kullanmayı bıraksanız bile bu lisans devam edecektir. MetaQuotes Ltd'ye materyal göndermeden ve bunları kullanmak için bir lisans vermeden önce, uygun haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Bazı MQL5 Servisleri; Kullanıcı'nın materyalleri, ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan hakların, amaçların ve kullanım şartlarının kapsamını düzenleyen Ek Hükümler, Ek Anlaşmalar ve Kurallar uygulamalarına sahiptir.


5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

5.1. Hizmetlerimizi ve içeriklerimizi oluşturmamıza, geliştirmemize, yönetmemize, ilerletmemize ve aynı zamanda sahtekarlığa ve telif hakkı ihlallerine karşı korumamıza yardımcı olan kişisel verileri kullanırız.

5.2. Kişisel Verilerinizi, Hizmet Şartlarımız veya Politikalarımızdaki önemli değişiklik bildirimlerini göndermek için ara sıra kullanabiliriz. Kişisel verileri, Hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlayan denetleme, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için de kullanabiliriz.

5.3. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve Hizmetlerimizi ilerletmemiz için web tarayıcısının türü, İnternet protokolü adresi, dil, konum, saat dilimi, benzersiz cihaz/tarayıcı tanımlayıcısı ve istenen URL'ler gibi teknik ve navigasyon bilgilerini toplayabiliriz. Web sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli etkinliklerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgiler, web sitelerimizin içeriğini ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Bu bilgiler bir araya getirilmiş haldedir ve gizlilik politikamızın amaçları doğrultusunda biz bir araya getirilmiş bilgileri kişisel olmayan bilgiler olarak düşünürüz; eğer kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirirsek, birleştirilmiş bilgiler, birleşik olduğu olduğu sürece kişisel bilgiler olarak ele alınacaktır.

5.4. Sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik ve Veri Koruma Politikamızı okuyun.


6. Son verme

6.1. Bu Kullanım Şartları, aşağıda açıklandığı gibi, Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından feshedilene kadar yürürlükte olacaktır.

6.2. Bu Kullanım Şartlarını, www.tradays.com web sitesine ve www.tradays.com web sitesinden edinilen veya indirilen tüm materyal, ürün ve hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı devam ettirmeyerek sona erdirebilirsiniz.

6.3. Bu Kullanım Şartlarının feshedilmesiyle; Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından yerine getirilecek veya gerçekleştirilecek (ya da bu Kullanım Şartlarının süresi içinde tahakkuk ettirilecek) tüm yasal haklar ve yükümlülükler veya kalıcı olan hak ve yükümlülükler, bu Kullanım Şartlarının sona ermesi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

6.4. MetaQuotes Ltd, aşağıdaki durumlarda Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda feshedebilir:


7. Garantilerin Reddi

7.1. www.tradays.com web sitesini kullanımınızın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve www.tradays.com web sitesinin herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre sağlandığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. www.tradays.com web sitesini kullanımınızın tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans, doğruluk ve çaba ile ilgili tüm riskin sizinle olduğunu açıkça onaylar ve kabul edersiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, www.tradays.com üzerinde sağlanan veya oluşturulan materyaller, ürünler ve hizmetler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde, tüm hatalarla ve herhangi bir garanti olmadan sağlanmıştır; ve MetaQuotes Ltd, işbu vesile ile pazarlanabilirlik, memnun edici kalite, özel bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi durumlarının ima edilmiş garantileri ve/veya koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, kastedilen veya kanuni ürünlere ve hizmetlere ilişkin tüm garantileri ve koşulları reddeder.

7.2. www.tradays.com web sitesini ve www.tradays.com web sitesini kullanarak indirdiğiniz ya da elde ettiğiniz materyalleri kendi takdirinize bağlı olarak kullanmayı kabul edersiniz ve böyle bir kullanım sonucunda bilgisayar sisteminize veya diğer cihazlarınıza zarar gelmesinden ya da veri kaybı oluşmasından tek başınıza siz sorumlu olursunuz.

7.3. MetaQuotes Ltd ayrıca; pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygunluk, müdahalesiz kullanım, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi durumlarının ima edilmiş garantileri ve koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, kastedilen her türlü durumun tüm garantileri ve koşullarını açıkça reddeder.


8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

8.1. Yasalar tarafından yasaklanmadığı ölçüde, yükümlülük teorisine (sözleşme, haksız muamele veya başka türlü durum) bakılmaksızın ve MetaQuotes Ltd'nin böyle bir zarar olasılığına dair bildirilmiş olsa dahi hiçbir durumda MetaQuotes Ltd, www.tradays.com web sitesini kullanmanız veya kullanamamanız nedeniyle ortaya çıkan veya bunlarla ilişkili olan kâr kaybı, veri kaybı, iş kesintisinden dolayı oluşan zararlar veya herhangi bir ticari zarar veya kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kişisel yaralanma veya herhangi bir tesadüfi, özel, dolaylı veya sonuçsal zarardan sorumlu tutulamaz.

8.2. MetaQuotes Ltd, bir Tescilli Yatırım Danışmanı, Broker/Dealer, Finansal Analist, Finansal Bank, Menkul Kıymetler Broker'ı veya Finansal Planlamacı değildir. MetaQuotes Ltd, diğer faaliyetlerin yanı sıra, alım-satım/ticaret bilgilerinin İnternet üzerinden paylaşılmasını sağlayan bir teknoloji sağlayıcısıdır. Hizmet kullanıcıları, örneğin kopyalayarak alım-satım işleminde kendi yatırım kararlarını formüle etmek için bu ticari bilgileri kullanabilirler. Tradays.com web sitesindeki tüm bilgiler, materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yayımlanan bilgiler, finansal tavsiye veya başka bir tavsiye niteliğinde değildir. Bir yatırım kararı almak için Şirketin bilgilerini kullanmadan önce, nitelikli ve tescilli bir menkul kıymet uzmanının tavsiyesini aramalı ve kendi gerekli özeninizi göstermelisiniz. Sitemizdeki hiçbir bilgi, herhangi bir yatırım tavsiyesi, bir teklif, bir alım veya satım teklifinin talebi, ya da herhangi bir menkul değerin, Şirketin veya fonun bir tavsiyesi, onaylaması, sponsorluğu olarak tasarlanmamıştır ve bu şekilde kabul edilemez. Şirket sizin tarafınızdan yapılan yatırım kararlarından sorumlu değildir. Kendi yatırım araştırmanız ve yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuzdur.


9. Tazminat

9.1. Siz işbu vesile ile yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; MetaQuotes Ltd, Bağlı Kuruluşları ve ilgili direktörleri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerinin yanı sıra Yetkilendirilmiş operatörlerin her birini, tüm üçüncü tarafın iddialarına, taleplerine, hukuki sebeplerine, dava veya işlemleri yanı sıra, aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle ilişkili her türlü zarar, yükümlülük, hasar, maliyet ve giderlerden (makul avukat ücretleri dahil) tazmin eder, bu durumlara karşı korumayı kabul edersiniz:


10. Bu Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

10.1. MetaQuotes Ltd, bu Kullanım Şartlarını değiştirme ve gözden geçirme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Şartlarında her değişiklik yapıldığında, MetaQuotes Ltd, www.tradays.com adresinde Kullanım Şartlarının gözden geçirilmiş bir versiyonunu yayınlayacaktır. Kullanım Şartlarının gözden geçirilmiş versiyonu yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Bu Kullanım Şartlarındaki herhangi bir değişikliği izleyen www.tradays.com web sitesini kullanımınız, revize edilmiş Kullanım Şartlarını onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.


11. Genel Yasal Koşullar

11.1. Bu Kullanım Şartları, Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki tüm yasal sözleşmeyi teşkil eder, www.tradays.com web sitesine erişiminiz ve kullanımınız için www.tradays.com web sitesi ile ilişkili olarak Sizin ve MetaQuotes Ltd arasındaki herhangi bir önceki anlaşmayı tamamlayabilir.

11.2. Siz; MetaQuotes Ltd.'nin işbu sözleşmenin hükümleri altında sağlanan yasal hakları veya yasal yolları kullanması veya uygulanmasındaki başarısızlığı ya da gecikmesi, MetaQuotes Ltd'nin bu tür yasal haklardan ya da yasal yollardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu tür hak ve hukuk yolları MetaQuotes Ltd.'ye sunulmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

11.3. Eğer bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz olması durumunda, bu Kullanım Şartlarının geri kalan kısmı etkilenmeden bu Kullanım Şartlarından söz konusu hüküm kaldırılacaktır. Bu Kullanım Şartlarının kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

11.4. Bu Kullanım Şartları ve MetaQuotes Ltd ile olan ilişkiniz işbu hükümler çerçevesinde, yasa hükümleri ihtilafı göz önüne alınmaksızın, Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Siz ve MetaQuotes Ltd, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin, bu Kullanım Şartlarından doğan herhangi bir ihtilaf konusunda münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Buna rağmen, Siz, MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir yargı alanında ihtiyati tedbirler (veya eşdeğer bir acil yasal yardım) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul etmektesiniz.

11.5. MetaQuotes Ltd, bir Tescilli Yatırım Danışmanı, Broker/Dealer, Finansal Analist, Finansal Bank, Menkul Kıymetler Broker'ı veya Finansal Planlamacı değildir. MetaQuotes Ltd, diğer faaliyetlerin yanı sıra, alım-satım/ticaret bilgilerinin İnternet üzerinden paylaşılmasını sağlayan bir teknoloji sağlayıcısıdır.

Hizmet kullanıcıları, örneğin kopyalayarak alım-satım işleminde kendi yatırım kararlarını formüle etmek için bu ticari bilgileri kullanabilirler. Tradays.com web sitesindeki tüm bilgiler, materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yayımlanan bilgiler, finansal tavsiye veya başka bir tavsiye niteliğinde değildir.

Bir yatırım kararı almak için Şirketin bilgilerini kullanmadan önce, nitelikli ve tescilli bir menkul kıymet uzmanının tavsiyesini aramalı ve kendi gerekli özeninizi göstermelisiniz. Sitemizdeki hiçbir bilgi, herhangi bir yatırım tavsiyesi, bir teklif, bir alım veya satım teklifinin talebi, ya da herhangi bir menkul değerin, Şirketin veya fonun bir tavsiyesi, onaylaması, sponsorluğu olarak tasarlanmamıştır ve bu şekilde kabul edilemez. Şirket sizin tarafınızdan yapılan yatırım kararlarından sorumlu değildir. Kendi yatırım araştırmanız ve yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuzdur.