Índice de Gastos de Capital del Banco de la Reserva Federal (FRB) de Philadelphia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

Baja 23.6