Media Truncada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco de la Reserva de Australia (RBA) t/t (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) q/q)

Media 0.5%