Australien, Verbraucherpreisindex (CPI) q/q (Australia Consumer Price Index (CPI) q/q)

Mittel 0.6%